رونمایی از آثار گرافیکی کمپین با موضوع ایمنی با هر یک از ما آغاز می‌شود

کمپین من هم خط عابرپیاده را می خوانم در آستانه ورود به سال دوم فعالیت خود از آثار گرافیکی با هدف ترویج فرهنگ خط عابرپیاده رونمایی کرد. این آثار که با نظارت هنرمند شهر و کشور احمد نصراللهی تهیه شد از شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ در جداره‌ی دانشگاه نوشیروانی به مدت دو ماه به نمایش گذاشته شد. این مجموعه‌ی هنری شامل پنج اثر با شعارهای «ایمنی با هر یک از ما آغاز می‌شود»، «مراقب باشید، عابران پیاده راهنما نمی‌زنند»، «سرعت کمتر، شهر بهتر»، «منتظر سبز شدن چراغ عابر بمانیم»، و «به من فرصت بده تا غبور کنم» است.

احمد نصرالهی از هنرمندان شهیر شهر بابل است که آثار نقاشی وی شهرت جهانی دارد. روزنامه گاردین در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ درباره کارهای نصرالهی منتشر کرد او را اینگونه معرفی می‌کند: «احمد نصرالهی یکی از تاثیرگذارترین نقاشان ایرانی است که آثارش شهرت جهانی دارد. کار او در تکنیک و محتوا خلاقانه است. او از طریق طراحی ماهرانه‌ اسطوره‌های ایرانی، الگوهای کهن، و موتیف‌های باستانی را به زندگی معاصر می‌آورد، و اغلب به پرسش‌های عمیق روانشناسی می¬پردازد. نقش سنت در شکل¬گیری هویت، مرزهای بین مادیت و روحانیت، و تلفیق بین باورها و منطق را می‌توان در نقاشی‌های او یافت.» احمدنصراللهی در آستانه برگزاری برنامه کمپین در اسفندماه ۱۳۹۵ با استقبال از اهداف کمپین به عنوان حمایت خود از این جریان مردمی با همکاری لادن نصرالهی آثاری را درراستای گسترش اهداف کمپین در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۶ تهیه کرد.