آغاز تهیه طرح آموزشی احیای خط عابر پیاده در سطح مدارس شهرستان بابل

در ادامه همکاری‌های ارزشمند اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بابل در رونمایی از آثار گرافیکی هنرمند برجسته شهرمان آقای احمد نصراللهی بر نمای بیرونی این اداره در شهریور سال ۱۳۹۶، و همچنین همکاری تعدادی از مدارس و اداره راهنمایی و رانندگی شهر بابل با کمپین در برگزاری مانور حرکت امن در محدوده مدارس در آذر ماه سال ۱۳۹۶، این کمپین مردمی را بر آن داشت تا همکاری‌های خود را در راستای تعمیق ارزش‌های والای انسانی در این حوزه گسترش دهد. در ادامه، درخواست همکاری برای راه‌اندازی مجدد طرح همیار پلیس با تمرکز بر خط عابر پیاده و محوریت حق عابر پیاده با آموزش و پرورش شهرستان بابل، ازسوی کمپین مطرح شد و مورد استقبال و توجه این نهاد قرار گرفت. این طرح توسط کمپین من هم خط عابر پیاده را می‌خوانم، تدوین شده است و برای اجرا در قالب اقدام مشترک بین آموزش و پرورش شهرستان بابل، اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان بابل، شهرداری شهر بابل، فرمانداری شهرستان بابل و شورای اسلامی شهر بابل پیشنهاد شده است که هم‌اکنون با پشتیبانی و حمایت اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در حال برنامه‌ریزی برای اجرا است.

اهداف این طرح آموزشی عبارتند از:

  • ترویج فرهنگ حرکت امن در کنار یکدیگر
  • حساس‌سازی جامعه نسبت به خط عابر پیاده
  • تغییر الگوی رفتار در مواجهه با خط عابر پیاده

همچنین این طرح بر اصول زیر استوار است و تمام فعالیت‌های طراحی شده توسط کارگروه آموزش کمپین با این اصول منطبق است:

  • آموزش کودکان برپایه رویکرد انسان‌محور
  • آموزش ازطریق سپردن مسئولیت
  • مشارکت در تمام مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی طرح

محورهای فعالیت‌های طرح: برای دستیابی به اهداف این طرح، نمونه‌هایی از فعالیت‌ها به‌منظور عملیاتی شدن راهبردهای طرح طراحی شدند. تمام فعالیت‌ها با تمرکز بر خط عابر پیاده در سه محور کلی حرکت پیاده، جرکت دوچرخه و موتورسیکلت و حرکت اتومبیل جمع‌آوری و تدوین شده‌است. محور کلی بیانگر وظایف و مسئولیت‌های افراد در هر یک از سه جایگاه نامبرده به‌عنوان عابر پیاده، دوچرخه‌سوار یا موتورسوار و راننده اتومبیل است.

گروه هدف: این طرح بر کودکان به‌عنوان مروجان اصلی فرهنگ ترافیکیِ توجه به خط عابر پیاده متمرکز است. همچنین با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته طی دو سال اخیر فعالیت کمپین من هم خط عابر پیاده را می‌خوانم در شهر بابل و تبادل نظر با اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در رابطه با این طرح مشترک، مقرر شد دانش‌آموزان مقطع دبستان و پیش‌دبستان شهرستان بابل (گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال) گروه هدف این طرح درنظر گرفته شوند. ازاین‌رو فعالیت‌ها برای اجرا و آموزش در مراکز آموزشی به ویژه مدارس مقطع دبستان طراحی شده است.

بستر فعالیت‌ها: در هر دسته از فعالیت‌ها تلاش شده است در کنار موضوعات محوری موردنظر طرح و آشنایی با وظایف و مسئولیت‌های افراد در هر یک از جایگاه‌های پیاده، دوچرخه و سواره، یادگیری مهارت‌های مختلف دیداری، شنیداری، حرکتی، و … دیده شود. ازاین‌رو طیف متنوعی از فعالیت‌ها در محیط‌های گوناگون شامل فعالیت‌های مناسب اجرا در فضای کلاس درس و محیط‌های بسته، در حیاط مدرسه و فضاهای باز و همچنین در فضاهای عمومی و شهری درنظر گرفته شده است. تنوع فعالیت‌ها امکان انتخاب سبک‌های مختلف کار را برای مربیان و معلمان در مراکز آموزشی با امکان‌های گوناگون فراهم می‌آورد.