ارزیابی مدارس ابتدایی شهرهای بابل و امیرکلا

بدین منظور پس از اجرا و انجام فعالیت‌های متعدد با محوریت مدارس و با همکاری آموزش و پرورش شهرستان بابل، موضوع تعریف محدوده امن در محدوده‌ای به شعاع ۱۰۰ متری مدارس سطح شهرهای بابل به‌منظور افزایش ایمنی تردد دانش‌آموزان و وجود بستری عینی برای آموزش در دستور کار کمپین قرار گرفت. با این هدف ابتدا بررسی وضعیت حرکت امن در محدوده مدارس ابتدایی در سطح شهرهای بابل و امیرکلا در تابستان ۹۷ توسط کارگروه آموزش کمپین در محدوده ۱۰۷ مدرسه ابتدایی شهرهای بابل و امیرکلا انجام شد. خلاصه‌ای از نتایج بررسی میدانی این طرح به شرح زیر است.برای مشاهده اطلاعات هر یک از مدارس بر نقشه شهرستان بابل به آدرس اینترنتی https://khateaber.org/schools/ می‌توانید مراجعه کنید.

"نقشه پراکنش مدارس ابتدایی شهرهای بابل و امیرکلا براساس برخورداری از خطوط عابر پیاده"