راهنمای حرکت امن در کنار هم
فایل بروشور قابل چاپ راهنمای حرکت امن در محدوده مدارس را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.

حرکت پیاده

استفاده از خط عابر پیاده​
در صورت وجود خط عابر پیاده در فاصله ۵۰ متری از آن عبور کنیم.
توجه به وسایل در حال گردش​
در تقاطع‌های حواسمان به وسایل نقلیه در حال گردش باشد.
عبور هنگام چراغ سبز عابر
در صورت وجود چراغ عابر پیاده در تقاطع، تنها هنگام سبز بودن چراغ عبور کنید.
پوشیدن لباس روشن در شب
هنگام شب دید رانندگان کاهش می‌یابد. برای دیده شدن لباس روشن بپوشید.
توجه به نقاط کور وسایل نقلیه​
کامیون، اتوبوس، تریلی، و ... نقاط کور بیشتری دارند. هنگام عبور از کنار این وسایل بیشتر مراقب باشیم.​

حرکت سواره

توقف کامل برای عابر پیاده
در تقاطع‌ها و قبل از خط عابر به طور کامل برای عبور امن عابرپیاده بایستیم.
توجه به عابر در هنگام سبقت
در هنگام سبقت به عابرپیاده توجه داشته باشیم.
رعایت سرعت مجاز
از سرعت ۵۰ در ساعت در خیابان‌ها و ۲۰ کیلومتر در ساعت در کوچه‌ها و میادین تجاوز نکنیم.
توجه به عابر در هنگام گردش
هنگام گردش در تقاطع‌ها حواسمان به عابران پیاده باشد.
نگاه به عقب قبل از بازکردن در
قبل از بازکردن در خودرو، از عدم عبور دوچرخه یا سایر وسایل نقلیه مطمئن شویم.
رعایت فاصله ۱متری با دوچرخه
هنگام رانندگی کنار دوچرخه یا موتور فاصله یک متری را حفظ کنیم.

حرکت با دوچرخه و موتورسیکلت

پیروی از قوانین رانندگی
تمامی قوانین و علایم رانندگی برای حرکت با دوچرخه و موتورسیکلت نیز صدق می‌کند.
عدم حرکت در پیاده‌رو
از پیاده‌رو برای حرکت با دوچرخه و موتورسیکلت استفاده نکنیم.
استفاده از دست به عنوان راهنما
در صورت نداشتن چراغ راهنما در هنگام گردش یا تغییر مسیر از دست استفاده کنیم.
استفاده از چراغ هنگام شب
با رانندگی در شب بدون چراغ جان خود و دیگران را به خطر نیاندازیم.
استفاده از کلاه ایمنی
استفاده از کلاه ایمنی هنگام رانندگی از لحاظ قانونی اجباری و از لحاظ ایمنی حیاتی است.
حرکت در مسیر مستقیم
با حرکت در مسیر مستقیم پیش‌بینی حرکت را ممکن سازید و از تغییر مسیر ناگهانی پرهیز کنید.