پروژه محدوده امن مدارس
کمپین خط عابر در تابستان ۱۳۹۷ اقدام به برداشت وضعیت تمامی ۱۰۷ مدرسه ابتدایی شهرستان بابل از نظر موقعیت قرار گیری و وضعیت تجهیزات حرکت ایمن در محدوده مدارس (شامل خط عابرپیاده، سرعت‌گیر، و تابلو راهنمایی) کرد. برای اطلاعات کامل وضعیت مدارس ابتدایی شهرستان بابل از نظر ایمنی خط عابر به صفحه اختصاصی این هدف مراجعه کنید.

ویژگی‌های محدوده امن‌ مدارس

محدوده امن مدارس باید داری ویژگی‌های زیر باشند.

خط عابر پیاده

روبروی در ورودی تمامی مدارس باید خط عابرپیاده کشیده شود.

سرعت‌گیر

قبل از مدارس باید برای کاهش سرعت وسایل نقلیه سرعت‌گیر ایجاد شود.

تابلو راهنمایی

قبل از مدارس باید تابلو راهنمایی «به مدرسه نزدیک می‌شوید» نصب شود.

چراغ چشمک‌زن

قبل از مدارس باید چراغ چشمک‌زن برای هشدارزمان شروع و پایان مدارس وجود داشته باشد.

وضعیت مدارس ابتدایی شهرستان بابل

خط عابر پیاده
13%
سرعت‌گیر
10%
تابلو راهنمایی
1%

نقشه وضعیت مدارس ابتدایی شهرستان بابل

جدول وضعیت مدارست ابتدایی شهرستان بابل

فایل اکسل وضعیت مدارس را از اینجا دانلود کنید.
جنسیت نام نوع معبر مجاور عرض معبر مجاور حرکت خط‌عابر سرعت گیر تابلو راهنمایی آدرس دقیق
دخترانهاشراقکوچه۶ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردخیابان طبرسی، سرداران ۱۲
دخترانهالزهراخیابان فرعی۱۲ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردمیدان حمزه کلا، خ وحدت، بعد از شهربازی مریم
دخترانهاندیشه دخترانخیابان فرعی۹ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردبین میدان کارگر و کشوری - سرداران ۱۲ - کوچه دانشگاه علوم و فنون
دخترانهپژوهش (پیش)کوچه۹ قدمدوطرفهنداردنداردنداردبین میدان کارگر و کشوری - سرداران ۱۲ - کوچه دانشگاه علوم و فنون
دخترانهپیش دبستانی مستقل بارانکوچه۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکشوری، پشت هتل مرجان، ذوالفقار ۸
دخترانهخردمندخیابان فرعی۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان شریعتی، معلم ۹
دخترانهدین و دانشکوچه۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردمیدان شهید بزاز، بوستان ۳۲
دخترانهراهیان نور (پیش)خیابان اصلی۱۲ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان امیرکبیر شرقی، بین فردوس ۴ و فردوس ۶
دخترانهراهیان نور (دختر)خیابان اصلی۱۲ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان امیرکبیر شرقی، بین فردوس ۴ و فردوس ۶
دخترانهستارگانخیابان اصلی۲۰ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردمیدان کارگر، بانک ملی، گنج افروز
دخترانهسماخیابان فرعی۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان امیرکبیر شرقی، خورشید کلا، نرسیده به مسجد
دخترانهعترتخیابان اصلی۲۴ قدمدوطرفهداردنداردنداردقبل از چهارراه شهاب‌نیا، توحید ۷
دخترانهفرشتگانخیابان اصلی۲۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردامیرکلا-دیوکلا-نرسیده به مزار شهدا
دخترانهفروغ دانشکوچه۵ قدمدوطرفهنداردنداردنداردنقیب کلا، هادی ۸، کوچه شهید علامزاده
دخترانهکمال دخترانکوچه۸ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردنرسیده به میدان شهید بزاز، نبش گلستان ۵
دخترانهگل یاسکوچه۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان نواب، اشرفی ۱۴، تکیه ابومحله، نبش کوچه بلای اولیا
دخترانهمعراج نیکانخیابان اصلی۱۶ قدمدوطرفهداردنداردنداردکمربندی غربی، روبروی درمانگاه راجی‌فر
دخترانهمکتب القرآن (پیش)خیابان فرعی۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردچهارشنبه پیش، خیابان شهید بزاز، ایثار ۲۹
دخترانهمه چهرگانخیابان فرعی۱۳ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکمربندی غربی، خیابان ضرابپوری، بعد از کوچه ابراهیم نوریان
دخترانهمهر آقالریخیابان فرعی۱۸ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردگلشن، اشرفی ۱۱، پلاک ۴۹
دخترانهمهر پردیسخیابان فرعیدوطرفهنداردنداردنداردمیدان حمزه کلا، بسیج ۴، جنب بانک سپه
دخترانهمهراخیابان اصلی۱۲ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردشهاب‌نیا، نبش حر ۱۱
دخترانهمهرگانخیابان فرعیدوطرفهداردداردنداردخیابان گل، روبروی گل ۱۲
دخترانههدایتخیابان اصلی۱۲ قدمدوطرفهنداردنداردنداردچاله زمین روبروی مسجد، روبروی اندیشه ۱۲
دخترانهیاس نبیخیابان فرعی۱۶ قدمدوطرفهداردنداردنداردامیرکلا، میدان انقلاب، خیابان ابن سینا، اولین کوچه سمت راست
دخترانهاسلام آباد شرقخیابان فرعی۱۱ قدمدوطرفهنداردنداردنداردجاده قائم شهر به بابل- خداداد ۲۴ اسلام ۱
دخترانهام البنین نوبت اولکوچه۱۲ متریدوطرفهداردنداردنداردامیر کلاچهارراه دیوکلا، به طرف جمعه بازار
دخترانهام البنین نوبت دومکوچه۱۲ متریدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردامیر کلاچهارراه دیوکلا، به طرف جمعه بازار
دخترانهبنت الهدیخیابان اصلی۳۰ متردوطرفهداردنداردنداردخیابان مدرس، نرسیده به چهارراه فرهنگ، جنب کانون امام خمینی
دخترانهبوعلىخیابان فرعی۱۱ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان گنج افروز، خیابان شهید یحیی پور، گنجی ۲۹، کوچه جاهد ۸
دخترانهجنت او شیبخیابان فرعی۱۲ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکمربندی غربی، توحید ۲۸، مهتاب ۲، جنت ۴
دخترانهحاج جمال خلیل پورخیابان فرعی۱۷ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکتی غربی (جاده بابل-قائم شهر) خداداد ۲۵ (ولیعصر) بین گاوزن ۷ و ۹
دخترانهحاج علی اکبر ثاقبکوچه۶ متردوطرفهنداردنداردنداردپنج شنبه بازار
دخترانهحاج کمال امینیخیابان فرعی۱۸ قدمدوطرفهبا فاصله داردداردنداردپشت پارک شادی
دخترانهحضرت رقیه بنت الحسینخیابان اصلی۱۵ قدمدوطرفهداردنداردنداردمیدان کارگر-خیابان کشاورز-نبش دانشجو ۸
دخترانهخدیجه رستمیخیابان فرعی۲۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردموزیرج درویش، ابتدای ارشاد ۱۵
دخترانهزهره توفیقیخیابان فرعی۱۳ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان مدرس، کوچه گل آذین، بعد از آتشنشانی
دخترانهسیزده آبان دخترکوچه۲۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردروبروی آرامگاه گله محله
دخترانهشاهد دخترانخیابان فرعی۱۴ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان شریعتی، خیابان راهنمایی و رانندگی، جنب راهنمایی و رانندگی
دخترانهشهدای هویزهخیابان فرعی۱۲ قدمدوطرفهداردداردنداردبعد از پل محمدحسن خان، کوچه شهرک فرهنگیان (فلسطین ۱۹)
دخترانهشهید باهنر دخترانخیابان فرعی۱۰ قدمدوطرفهنداردنداردندارد
دخترانهشهید ابوالحسن شکری حیدری دخترانخیابان فرعی۱۴ قدمدوطرفهنداردداردنداردخیابان نژاد اکبر، خیابان صاحب الزمان
دخترانهشهید کاظم بیگیخیابان اصلی۱۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکمربندی شرقی، خیابان شهید کاظم بیگی
دخترانهعبدا.. اسلامیخیابان فرعی۲۱ قدمدوطرفهنداردداردنداردموزیرج، یخچال سازی، ارشاد ۱۰
دخترانهعصمتیهخیابان فرعی۱۶ قدمدوطرفهداردنداردنداردامیرکلا، دیوکلا، چهارراه مهارت سمت راست
دخترانهعلی اصغر فامیلیکوچه۱۲ متریدوطرفهنداردنداردنداردبید آباد، سنگ پل ایثار ۲۵، نرسیده به کانون پرورش فکری
دخترانهعلی اصغر فلاح دخترانخیابان فرعی۱۰ قدمدوطرفهنداردداردنداردفیضیه ۱۴
دخترانهمحمد صادق شفیع زادهبن بست۱۶ قدمدوطرفهبا فاصله داردداردنداردامیرکلا-میدان انقلاب-سمت راست-کوچه شهید امیری ۱۵
دخترانهمقیمی فروزندهخیابان اصلی۱۸ متریدوطرفهداردنداردنداردخیابان فلسطین، روبروی مجتمع ارشاد، پشت فرمانداری
پسرانهاسلامی انصاریهخیابان اصلی۲۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردمیدان کارگر، ابتدای خیابان گنج افروز
پسرانهاشراقخیابان فرعی۲۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان ساحلی، شهرک اندیشه
پسرانهاندیشه ۱کوچه۲۰ قدمدوطرفهنداردنداردندارد
پسرانهاندیشه ۲کوچه۹ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان شریعتی معلم ۹استقلال ۴
پسرانهآل یاسینخیابان فرعی۱۰ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردمیدان کشوری جاده قائمشهر بابل - روبروی اداره برق خداداد۱۳
پسرانهآینده روشنخیابان فرعی۱۲ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردمیدان امام علی، نبش دانش بعد از گت مارکت
پسرانهبقیه اللهبن بستدوطرفهنداردنداردندارد
پسرانهپویندگانبن بست۱۰ قدمدوطرفهنداردنداردندارد
پسرانهپیشگامانکوچه۱۴ متردوطرفهنداردنداردنداردخیابان نواب، اشرفی ۲۱، روبروی مسجد بعثت
پسرانهتوحیدکوچه۸ متردوطرفهنداردنداردنداردخیابان امیرکبیر شرقی، فردوس ۴، معراج ۲۴
پسرانهراهیان نورکوچه۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکمربندی شرقی، نرسیده به میدان بزاز، بوستان ۳۱
پسرانهرشدخیابان اصلیدوطرفهنداردنداردنداردجاده قائم شهر به بابل-نبش خداد ۸
پسرانهسماخیابان فرعی۱۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکمربندی غربی، روبروی مبلمان مرکزی، توحید ۵۶، ساختمان دانشگاه آزاد سابق
پسرانهشکوفه های انقلابخیابان فرعی۱۲ متریدوطرفهداردنداردنداردامیرکلا شهرک فاطری
پسرانهعلم و ادبکوچه۱۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان بابلسر-انتهای کوچه تویوتا-سمت راست
پسرانهفردوس کبیرکوچه۸ متردوطرفهنداردداردنداردخیابان امیرکبیر شرقی، فردوس ۲
پسرانهفرزانگانکوچه۸ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردخیابان مدرس، روبروی شهرداری، مدرس ۶
پسرانهکسریکوچه۷ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردبین کشوری و کارگر - خیابان طبرسی-کوچه سرداران ۵
پسرانهکمالکوچه۱۲ متریدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردکمربندی غربی، کوچه بهاران ۲۳
پسرانهکوشاخیابان فرعی۱۲ قدمدوطرفهنداردنداردنداردمیدان کارگر-خیابان شهید اسماعیل‌پور-بین بابایی ۳ و ۵
پسرانهنخبگانخیابان اصلی۱۲ متریدوطرفهنداردنداردنداردمیدان باغ فردوس روبروی بیمارستان کلینیک
پسرانهنورکوچه۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان نواب، اشرفی ۲۱ بعثت ۵
پسرانهنور دانشخیابان اصلی۲۶ متردوطرفهبا فاصله داردنداردنداردگنج افروز-بلوار کشاورز-بعد از بیمارستا روحانیروبروی اداره آبیاری بین دانشجو ۲۸ و ۳۰
پسرانهنیکانکوچه۱۴ متردوطرفهنداردنداردنداردمیدان دوم حمزه کلا کوچه جنب نیروی انتظامی
پسرانههدی پسرانخیابان فرعی۸ متردوطرفهنداردنداردنداردکمربندی شرقی گلستان ۹ بازگیرکلا
پسرانهپیروزیکوچه۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردامیرکبیر، سه راه سجادی-کوچه شهید مدرس
پسرانهجابربن حیانخیابان اصلی۸ متریدوطرفهنداردنداردنداردبازگیر کلا رویروی درب غربی تربیت معلم
پسرانهحاج محمدعلی ایمانیخیابان اصلی۳۱ قدمدوطرفهبا فاصله داردنداردنداردروبروی دانشگاه علوم پزشکی
پسرانهحافظکوچه۱۲ متریدوطرفهنداردنداردنداردپشت گنجینه
پسرانهرحمانیبن بست۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردروبروی مسجد چاله زمین
پسرانهسید رضی میرزادکوچه۹ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکتی غربی (جاده بابل-قائمشهر) خداداد ۲۵ (ولیعصر) گاوزن ۱۱
پسرانهسیزده آبان پسرانخیابان اصلی۲۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردروبروی آرامگاه گله محله
پسرانهشاهد پسران (شهید وحید بابایی)خیابان فرعینبش ۷ قدم و ۱۰ قدمدوطرفهنداردنداردندارد
پسرانهشفاعت دوره دومکوچه۹ قدمدوطرفهنداردنداردنداردامیرکلا، کوچه نیروانتضامی، روبرو گلزار شایستگان
پسرانهشهدای هفت تیرکوچه۸ متردوطرفهنداردنداردنداردخورشید کلا، کوچه روبروی مسجد
پسرانهشهرک اسلامکوچه۱۲ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان گنج افروز،روبروی خیابان قند و شکر، کوچه یحیی‌پور گنجی ۳۴
پسرانهشهید اکبر زادهکوچه۱۲ قدمدوطرفهنداردداردنداردسبزه میدان، خیابان بازار، کوچه فرهنگ ۷
پسرانهشهید باهنر پسرانکوچه۱۲ متریدوطرفهنداردنداردنداردپشت گنجینه
پسرانهشهید ابوالحسن شکریخیابان فرعی۱۱ قدمدوطرفهنداردنداردنداردادامه فیضیه ۱۴، حیدر ۵، نبش حیدر ۲۱
پسرانهشهید غلامزاده میرخیابان اصلیدوطرفهداردنداردسبزه میدان، روبروی اداره پست
پسرانهشهید ناصریخیابان فرعی۱۵ قدمدوطرفهداردنداردنداردامیرکلا - میدان انقلاب-منبع آب به سمت گلزار شهدا
پسرانهصبوریکوچه۱۴ متردوطرفهنداردنداردنداردبید آباد، انتقال خون
پسرانهعلیرضا وثوقیکوچه۱۲ قدمدوطرفهنداردداردنداردامیرکلا، میدان انقلاب، ولیکردان، نرسیده به آرامگاه شایستگان
پسرانهعلی اصغر فلاح پسرانخیابان فرعی۹ قدمدوطرفهنداردنداردنداردفیضیه ۱۲
پسرانهمرحوم احمد بزرگیکوچه۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردبعد از پل محمدحسن خان، کوچه شهرک فرهنگیان (فلسطین ۱۹)
پسرانهمطلب فرزانه دوره دومخیابان فرعی۱۴ قدمدوطرفهنداردنداردنداردخیابان نواب، خیابان دارالشفا، سرداران یکم
پسرانهمهد دانش پسرانخیابان فرعی۱۳ قدمدوطرفهنداردداردنداردچاده قائمشهر به بابل-خداداد ۱۶-فرهیختگان ۲۴
پسرانهمیناگرخیابان فرعینداردنداردنداردچهارسوق، ایثار ۱۱
پسرانهنصرالهیبن بست۱۳ قدمدوطرفهنداردنداردنداردموزرج، ارشاد ۱۴
پسرانهنوشیروانیکوچه۱۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردحکیم آباد، مصلی ۱۷
پسرانهشهدای پائین موزیرجبن بست۸ قدمدوطرفهنداردنداردنداردموزیرج، درویش، ارشاد ۱۵ کوچه بعد از قنادی شادکام، سمت چپ
مختلطاختلالات روشنابن بست۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردپاسداران ۴ کوچه کمیل
مختلطاختلالات یادگیری کوشاخیابان فرعی۱۰ قدمدوطرفهداردنداردنداردمیدان هلال احمر، مدرس ۱، جنب اداره آموزش و پرورش
مختلطهنرستان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه حضرت ابوالفضلبن بست۶ قدمدوطرفهنداردنداردنداردجاده قائمشهر به بابل، قبل از میدان هادی نوروزی، خداد ۳۸
مختلطخاطره رامشخیابان فرعی۱۵ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکمربندی غربی کله محله کوچه آژانس گل
مختلطشفیع زادهخیابان فرعی۱۴ متردوطرفهبا فاصله داردنداردنداردامیرکلا بندر کلا-بالاتر از میدان امام علی- روبروی اداره آب و فاضلاب- سهرابی ۶
مختلطشهید رجاییبن بستدوطرفهنداردنداردندارد
مختلطمرکز غیردولتی آموزش و توان‌بخشی آفرینشکوچه۱۰ قدمدوطرفهنداردنداردنداردکشوری، خداداد ۴، کوی امیرالمومنین

فعالیت‌های مرتبط

...
ارزیابی مدارس ابتدایی شهرهای بابل و امیرکلا


بدین منظور پس از اجرا و انجام فعالیت‌های متعدد با محوریت مدارس و با همکاری آموزش و پرورش شهرستان بابل، موضوع تعریف محدوده امن در محدوده‌ای به شعاع ۱۰۰ متری مدارس سطح شهرهای بابل به‌منظور افزایش ایمنی تردد دانش‌آموزان و وجود بستری عینی برای آموزش در دستور کار کمپین قرار...

...
آغاز تهیه طرح آموزشی احیای خط عابر پیاده در سطح مدارس شهرستان بابل


در ادامه همکاری‌های ارزشمند اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بابل در رونمایی از آثار گرافیکی هنرمند برجسته شهرمان آقای احمد نصراللهی بر نمای بیرونی این اداره در شهریور سال ۱۳۹۶، و همچنین همکاری تعدادی از مدارس و اداره راهنمایی و رانندگی شهر بابل با کمپین در برگزاری مانور حرکت...

...
رویداد عبور امن در محدوده مدارس


کمپین من هم خط عابر پیاده را می‌خوانم با هدف ترویج فرهنگ توجه و احترام به حق عابر پیاده در سال دوم فعالیت خود و به مناسبت روز جهانی قربانیان تصادفات رانندگی در ۳۰ آبان، از مدارس شهر بابل، به‌عنوان اثرگذارترین نهاد آموزشی در ایجاد و تعمیق مهارت‌های زندگی و...